Eliminate disrupting elements in your processes

Business process optimization

Business process optimization is key to the success of every company. 

Thanks to it, your business can increase efficiency and savings, which will translate into... improving competitiveness and achieving market success.

Business process optimization allows you to shorten project implementation time, reduce costs, minimize errors and increase customer satisfaction.

It is a continuous process, which should be a permanent goal for company managers

 In Rank Higher we will analyze your processes and give recommendations on places where they can be improved, giving you more time to develop other projects. 

Contact us todayto find out how we can help you achieve your business goals.

Flexible and Stress-Free Start of Your Online Business

Subscription model
 • Website based on WordPress
 • Running a Google Ads advertising campaign
 • Creating a Google business card
 • The above elements of the subscription offer are inseparable
Popular

Google Ads Advertising Package and Meta Business suite

Priced individually
 • Advertising campaigns in Google Ads and other advertising channels
 • Keyword selection and optimization
 • Conversion optimization
 • Budget management
 • Reporting and analysis

Websites, stores and online configurators

Priced individually
 • We create websites
 • We create and operate e-commerce stores
 • We create and operate configurators
 • We create in: Angular, JavaScript, Html, Scss, PHP, jQuery, Bootstrap and CMS such as WordPress

Business Consulting

Priced individually
 • Process optimisation
 • Market research
 • Graphic designs
 • We have a full IT offer

Frequently Asked Questions

If you are starting your business and have a limited budget, choose the Flexible and Stress-Free Start of Your Online Business option. It allows you to start growing on the Internet without a significant investment. It improves the visibility, sales and recognition of the brand/service/product.

For established businesses with specified marketing budgets, we recommend the Google Ads Advertising Package and Meta Business suite.

Yes, advertising in Google Ads makes sense in many cases and can bring a number of benefits such as:

 • Increase in website traffic.
 • Reaching people looking for specific products or services.
 • Ability to precisely target desired customer segment.
 • Adjust your advertising budget and pay only for real results.
 • Access to analytical tools allowing you to monitor campaign effectiveness and optimize advertising

Google Ads ads can bring quick results by increasing brand awareness and interest in products or services

An online store offers many benefits for both customers and business owners. Here are some advantages of online stores:

 • Availability 24/7
 • Wide reach
 • Lower operating costs
 • Personalization and data analysis
 • Secure transactions

Yes, many products can be customized and configured online. Thanks to online configurator tools, customers can customize products, select options, additions and parameters, which allows them to create personalized versions of the product.

Of course, our goal is to provide the highest quality services and comprehensive support at every stage of cooperation. This is essential to achieve success in this field.

Tak, będziesz mógł/mogła zarządzać swoją stroną internetową pod pewnymi warunkami. Możliwość zarządzania stroną internetową zależy w dużej mierze od wybranej formy strony. Warto pamiętać, że niektóre z nich są tworzone za pomocą szytego na miarę kodu i nie posiadają systemów zarządzania treścią. W takim przypadku zarządzanie stroną może wymagać zaawansowanych umiejętności programistycznych, aby wprowadzać zmiany czy aktualizacje.

However, if you choose a CMS-based websitecontent management system, you will have much greater control over the content on the website. CMS allows you to manage content, add new information, update existing one, and even make visual changes without having to deeply understand the code. This makes managing the website much easier, even for people without technical experience.

Contact us and start achieving your business goals

Together we will achieve more

Jak i dlaczego optymalizować procesy w biznesie?

 

Innowacyjny pomysł na biznes i kampania reklamowa to dobry początek na rozwinięcie dobrze prosperującej firmy. Analizowanie potrzeb konsumentów, doskonalenie produktu i reklama to bardzo ważne działania, które zagwarantują Ci połowę sukcesu. Nie będzie on jednak możliwy jeśli nie weźmiesz pod uwagę efektywnego zarządzania firmą. Prowadzenie własnego biznesu nie jest łatwe. Warto zatrzymać się na chwilę i zweryfikować w jakich obszarach warto coś zmienić, ulepszyć, aby poprawić funkcjonowanie Twojej firmy.  

Co to jest optymalizacja procesów i po co ją przeprowadzać? 

Optymalizacja procesów w firmie może dotyczyć wielu obszarów. Jej wynik to nie tylko zmniejszenie kosztów w firmie ale też poprawa jakości obsługi a co za tym idzie, wzrost zadowolenia klienta. Optymalizacja może poprawić też wydajność i efektywność pracy oraz minimalizować błędy. 

Wskażemy Ci obszary, które warto usprawnić

Nie każde przedsiębiorstwo potrzebuje całościowej optymalizacji. Czasem wystarczy usprawnić jeden obszar procesu, aby zoptymalizować działanie firmy. Nasza rola w tym, aby przeanalizować w niej wszystkie procesy i wskazać obszary, które można a nawet trzeba udoskonalić. 

Jakie obszary wymagają uwagi?

Każdy obszar, który poddany zostanie optymalizacji spowoduje oszczędności w Twojej firmie. Nie chodzi tu wyłącznie o gospodarne zarządzanie pieniędzmi podczas zamówień, ale także o procesy w Twojej firmie, które często przez skomplikowane procedury generują zbędne koszty. Zbyt długie ścieżki akceptacji na pewnych etapach realizacji,  prowadzą do niepotrzebnych opóźnień i niezadowolenia klienta. Traci na tym Twój budżet i reputacja.  Dlatego też wprowadzenie prostych i jasnych procedur pozwoli zaoszczędzić czas, przyspieszyć produkcję i tym samym zyskać zaufanie konsumenta. Ważne okazać się może również wprowadzenie kontroli jakości produktów czego wynikiem podniesienie ich standardu i zmniejszenie ilości reklamacji. Warto również zbadać o obszar zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Skuteczne zarządzanie personelem oraz inwestowanie w szkolenia i kursy zwiększy profesjonalizm i produktywność pracowników co znacznie usprawni proces produkcji.